Συλλογή: Pop Ups & Events

A fundamental part of our Brand is for people to experience something different when they visit us. Each month we bring to you one of a kind Pop Ups that last 1-3 days only. Throughout our first year our customers enjoyed a Second Bazaar,  Movies & Afternoon Nights, Female Talks, Plant Pop Ups, Yoga Pop Ups.

Our bigger Pop Ups are free but we do have some workshops you can book in advance. 

We look forward to welcoming you into this beautiful space soon.

Δεν βρέθηκαν προϊόντα
Χρησιμοποιήστε λιγότερα φίλτρα ή καταργήστε τα όλα